Career

 

 

Abbott Fox Warsaw is looking for the Sales Team Members

 

Your responsibilities will include:

• Active acquisition of clients for trade show services, mainly exhibition stand construction at trade shows around the world.

• Cooperation with the project manager responsible for the construction of the exhibition stands.

• Maintaining long term business relationships.

• Implementation of the sales plan.

• Building a positive brand image of Abbott Fox Group.

 

The ideal candidate will have:

• Minimum 1year of experience in the sales of exhibition services.

• Experience in actively acquiring business clients.

• Ability to build and maintain long term relationships with business clients.

• Ability to negotiate and communicate and a high personal culture.

• Motivation to achieve the sales targets. Readiness for work in the field and driving license category B

 

We offer:

• Very interesting work in an international team

• Great work atmosphere

• Opportunity to acquire and develop professional skills

 

Please send your CV in English. Polish and English along with financial requirements.

 

 

 

Abbott Fox Warsaw poszukuje pracowników na stanowisko specjalista ds. sprzedaży.

 

Do Twoich zadań będzie należało:

• Aktywne pozyskiwanie  klientów na usługi zabudowy targowej na targach na całym świecie.

• Opieka nad pozyskanymi klientami

• Współpraca z kierownikiem projektu odpowiedzialnym za budowę stoisk targowych

• Realizacja planu sprzedażowego.

• Budowanie pozytywnego wizerunku Abbott Fox Group wśród klientów biznesowych.

 

Idealnego kandydata cechuje:

• Minimum 1rok  doświadczenia w sprzedaży usług wystawienniczych

• Doświadczenie w aktywnym pozyskiwaniu klientów biznesowych

• Umiejętność budowania i utrzymywania długotrwałych relacji z klientami biznesowymi

• Umiejętność negocjacji i komunikacji  oraz wysoka kultura osobista

• Motywacja do osiągania założonych celów sprzedażowych Gotowość do pracy w terenie oraz prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy:

• Bardzo ciekawą pracę w międzynarodowym zespole

• Świetną atmosferę pracy

• Możliwość zdobycia I rozwoju umiejętności zawodowych

 

Prosimy o przesłanie CV w jęz. polskim i angielskim wraz z wymaganiami finansowymmi.

 

 

 

Abbott Fox Warsaw is looking for a Project Manager for the construction of the exhibition stands.

 

Job description:

 • comprehensive coordination of the construction of exhibition stands around the world,
 • cooperation with the builders and exhibition services providers,
 • supervision over the proper implementation of the projects.

 

Requirements:

 • minimum one year work experience in a similar position,
 • experience in the exhibition industry, and especially in the construction of stands,
 • very good knowledge of English in speech and writing,
 • ability to conduct correspondence in English,
 • ability to read technical drawings,
 • computer skills (MS Office package) and office equipment,
 • Driving license cat. B,
 • involvement,
 • reliability,
 • excellent communication skills,
 • availability, and high personal culture,
 • accuracy, ability to organize own work effectively , ability to set priorities,
 • readiness to travel
 • sense of humor.
 • knowledge of other foreign languages will be an advantage,
 • knowledge of design/technical programs, e.g. AutoCAD

 

We offer:

 • very interesting job,
 • work in an international team,
 • great atmosphere at work,
 • the opportunity to acquire and develop professional skills.

 

Please send your CV in English and Polish, including financial requirements.

 

 

 

Abbott Fox Warsaw is looking for a German speaking Project Manager for exhibition stand and event production.

 

Job description:

 • comprehensive coordination of the construction of exhibition stands and events around the world,
 • cooperation with the builders and exhibition services providers,
 • supervision over the proper implementation of the projects.

 

Requirements:

 • minimum one year work experience in a similar position,
 • experience in the exhibition industry, and especially in the construction of stands,
 • very good knowledge of German in speech and writing,
 • ability to conduct correspondence in German,
 • ability to read technical drawings,
 • computer skills (MS Office package) and office equipment,
 • Driving license cat. B,
 •  involvement,
 •  reliability,
 • excellent communication skills,
 • availability, and high personal culture,
 • accuracy, ability to organize own work effectively, ability to set priorities,
 • readiness to travel
 • sense of humor.
 • knowledge of other foreign languages will be an advantage,
 • knowledge of design/technical programs, e.g. AutoCAD

 

We offer:

 • very interesting job,
 • work in an international team,
 • great atmosphere at work,
 • the opportunity to acquire and develop professional skills.

 

Please, send your CV to agnes@af-grp.com

or call +48 514 557 955

 

 

Abbott Fox Warsaw poszukuje pracownika na stanowisko kierownik projektu budowy stoisk targowych.

 

Opis stanowiska:

 • kompleksowa koordynacja budowy stoisk targowych na całym świecie,
 • współpraca z dostawcami usług zabudowy targowej i innych,
 • nadzór nad prawidłowym wykonaniem projektu.

 

Wymagania:

 • minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w branży targowej, a szczególnie w budowie stoisk,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność prowadzenia korespondencji w języku angielskim,
 • umiejętność czytania rysunków technicznych,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) i innych urządzeń biurowych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • zaangażowanie,
 • rzetelność,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • dyspozycyjność, oraz wysoka kultura osobista,
 • dokładność, samodzielność, umiejętność organizacji pracy własnej i innych osób, umiejętność ustalania priorytetów,
 • gotowość do wyjazdów w delegacje krajowe i zagraniczne
 • poczucie humoru.

 

Mile widziane:

 • znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość programów do projektowania, np. AutoCAD

 

Oferujemy:

 • bardzo ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • pracę w międzynarodowym zespole,
 • świetną atmosferę w pracy,
 • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju umiejętności zawodowych.

 

Prosimy o przesyłanie CV w jęz. polskim i angielskim wraz z wymaganiami finansowymi.

 

 

 

London:

Abbott Fox Ltd · Kemp House

152 – 160 City Road · London EC1V 2NX · Great Britain

 

Warschau:

Abbott Fox Warsaw spzoo & co spk

Al. Jerozolimskie 142A · Suite 12/16 · 02-305 Warszawa · Poland

 

Istanbul:

Abbott Fox Istanbul Ltd

Cumhuriyet Cad.No 5 · Floor 5&6 · Taksim · 34437 Istanbul · Turkey

 

Dubai:

Abbott Fox Exhibitions and Events

Office 401 · Grosvenor House Commercial Tower · Sheikh Zayed Road · POB 48904 · Dubai · United Arab Emirates

 

 

+44 7979 198 489

 

Abbott Fox Ltd - registred in register of England and Wales under the number 8531008

Kemp House, 152-160 City Road, London, EC1V 2NX, England

Managing director: Thomas Schüttpelz